VERGİSİ NE KADAR

Not: Hesaplama aracı ve sayfada yer alan bilgiler elektrikli araçların ÖTV değişikliği için yayımlanan 2 Şubat 2021 Tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'na göre güncellenmiştir.

*Araçlarda KDV hesaplaması, ÖTV'li bedel üzerinden yapılır. Örneğin silindir hacmi 1500 cm³, vergisiz satış bedeli ise 100.000 TL olan bir aracın (ÖTV'si %50) ÖTV'li satış bedeli 150.000 TL, KDV dâhil yani satış bedeli ise (150.000 TL *%18 = 27.000 TL ) 150.000 + 27.000 TL =  177.000 TL olur. Araç ÖTV'sinin Üzerine KDV Uygulanması

Taşıtların vergisiz (ham bedelleri) üzerine aşağıdaki tablolarda göre Özel Tüketim Vergisi( ÖTV ) uygulanıyor. Bulunan ÖTV'li bedel üzerine ise %18 KDV uygulanıyor. Bu durumda ÖTV'nin de KDV'sinin alınmasına sebep olduğu için verginin, vergisini almak gibi bir durum ortaya çıkarıyor. Bu durum için hukuki yollardan itirazda bulunulsa da sonuç olarak Yargıtay bu uygulamanın diğer ülkelerdeki uygulamalara da atıfta bulunarak yerinde olduğuna karar verdi. Araç ÖTV ve KDV Hesaplama Nasıl Yapılır?

 

 Otomobil ÖTV ve KDV Hesaplama

 

 Silindir Hacmi                                                            Vergisiz Satış Tutarı                      ÖTV              KDV

 

 1600 cm³'e kadar                                                      85.000 TL'ye kadar                     % 45             %18

 

 1600 cm³'e kadar                                               85.000 TL - 130.000 TL arası             % 50             %18

 

 1600 cm³'e kadar                                                     130.000 TL üzeri                          % 80             %18

 

 1600 cm³ ile 2000 cm³ arası                                    170.000 TL'ye kadar                     %130            %18

 

 1600 cm³ ile 2000 cm³ arası                                    170.000 TL üzeri                           %150            %18

 

 2000 cm³ üzeri                                                           Tutar sınırı yok                            % 220            %18

 

 Otobüs, Midibüs ve Minibüs

                                                                                            

 Aracın Cinsi                                                                                                                     ÖTV              KDV

 

 Otobüs                                                                                                                              %1             %18

 

 Midibüs                                                                                                                             %4             %18

 

 Minibüs                                                                                                                             %9             %18

 

 

 Elektrikli Motoru da Olan (Hibrit) Araçların ÖTV ve KDV Hesaplama

 

 Silindir Hacmi                                                               Vergisiz Satış Tutarı                      ÖTV               KDV

 

 50 kW'ı geçip, 1800 cm³'ü geçmeyen                          85.000 TL'ye kadar                     % 45              %18

 

 50 kW'ı geçip, 1800 cm³'ü geçmeyen                  85.000 TL-135.000 TL arası                % 50              %18

 

 50 kW'ı geçip, 1800 cm³'ü geçmeyen                          135.000 TL üzeri                         % 80              %18

 

 100 kW’ı geçip, 2000 cm³'- 2500 cm³ arasında            170.000 TL'ye kadar                  % 130             %18

 

 100 kW'ı geçip,  2500 cm3'ü geçmeyen                          Tutar sınır yok                          %150             %18

 

 Diğerleri                                                                                                                            % 220             %18

 

 

 

 

 Elektrikli Araçların ÖTV ve KDV Hesaplama

 

 Silindir Hacmi                                                                                                                     ÖTV                 KDV

 

 85 kW'ı geçmeyen                                                                                                            % 10                 %18

 

 85 kW'ı geçip, 120 kW'ı geçmeyen                                                                                  % 25                 %18

 

 120 kW üzeri                                                                                                                     % 60                 %18